Astma hos barn

Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att det ibland blir svårt att andas. Det är också vanligt med långvarig hosta. Astma behandlas med olika sorters läkemedel som barnet får andas in. Med rätt behandling kan barn med astma leva ett aktivt liv utan att hindras av astman.

Olika typer av astma

Det finns olika typer av astma, både allergisk och icke-allergisk.

Vanlig astma eller äkta astma

Vanlig astma, som vi också kallar för äkta astma, är en typ av astma som beror på att du har en inflammation i luftrören.

Denna typ av astma hos barn är oftast allergi. Då kan barnet få astmabesvär om de utsätts för något de inte tål, men det är också vanligt att de får besvär vid förkylningar och när de anstränger sig.

Förkylningsastma

En annan typ av astma ger besvär enbart vid förkylningar och infektioner i luftvägarna. Denna form kallar vi för förkylningsastma eller infektionsastma.

Besvären brukar märkas under barnets första levnadsår, men besvären har nästan alltid försvunnit innan barnet är 6–7 år.

Symtom

Astma gör att luften får svårt att passera till och från lungorna, vilket gör det svårare att andas. Vid ett astmaanfall får barnet snabbt mycket svårare att andas.

Vanliga symtom på astma som beror på inflammation:

– Andas tungt eller blir väldigt trött vid ansträngning.
– Hostar vid ansträngning.
– Långvarig hosta vid förkylning.
– Långvarig hosta utan någon annan förklaring. Hostan kommer särskilt på natten.
– Piper och väser vid andning.
– Anfall av andnöd (får inte får luft).

Besvären vid astma kommer oftast i perioder och kan vara få vid lindrig astma. Då kan de komma till exempel vid en förkylning eller när barnet anstränger sig hårt fysiskt. Även hos barn med svårare astma brukar besvären variera. En del barn får bara besvär vid enstaka tillfällen, medan andra kan ha besvär trots behandling.

Vid förkylningsastma har barnet enbart besvär vid förkylningar och infektioner i luftvägarna, aldrig annars. Andningen blir tung, ofta pipande och barnet får svårt att andas.

Vad kan utlösa astmabesvär och astmaanfall?

Det finns vissa saker som kan ge astmabesvär eller göra besvären värre. De kallas ofta för triggerfaktorer. Olika barn är olika känsliga, men här följer de vanligaste faktorerna som brukar göra astman värre:

– Det är framförallt förkylningar som orsakar svårare astmabesvär och astmaanfall, oavsett vilken typ av astma barnet har. Alla typer av luftvägsinfektioner kan ge besvär.
– Fysisk ansträngning är en annan vanlig orsak till att besvären blir värre vid vanlig astma. Men om astman är behandlad på rätt sätt ska barn med astma kunna leka och idrotta i stort sett som barn utan astma.
– Många barn med vanlig astma får mer besvär av kall luft, rök och damm.
– Allergiska barn med astma kan få astmabesvär eller astmaanfall om de kommer i kontakt med det som de är allergiska mot. Lek eller fotbollsspel på en gräsplan kan till exempel ge mer astmabesvär hos barn som allergiska mot gräs.
– En del som har vanlig astma är känsliga för starka dofter och lukter, till exempel parfym.